Tại lễ công bố, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước Đỗ Minh Trung nhấn mạnh, việc xếp hạng di tích thành đất hình tròn Thuận Lợi 1 có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục phát huy giá trị của di tích, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa cho nhân dân.

Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng “Di tích cấp tỉnh thành đất hình tròn Thuận Lợi 1”

Ông Đỗ Minh Trung đề nghị, các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân và Công ty cổ phần cao su Đồng Phú (di tích nằm trên đất thuộc quản lý của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú) cần thực hiện nghiêm quy định của Luật Di sản văn hóa và quy định liên quan đến bảo vệ, bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích; xây dựng, lắp đặt bảng di tích, bảng chỉ dẫn đường… tạo điều kiện để mọi người tham quan, học tập.

Được biết, Di tích thành đất hình tròn Thuận Lợi 1 nằm trên địa bàn ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú. Di tích này được phát hiện vào tháng 12/2006, thăm dò tháng 6/2012. Đây là một trong những di tích còn nguyên vẹn trong hệ thống di tích thành đất hình tròn ở Bình Phước với cấu trúc gồm: Hai vòng đất đắp đất đồng tâm, được ngăn cách bởi hào sâu và có 3 cửa ra vào. 

Qua nghiên cứu về di tích, đây là loại hình di tích độc đáo riêng có của tỉnh Bình Phước, một loại hình cư trú cổ xưa của người tiền sử có niên đại khoảng 3.200 đến 2.500 năm…


Đức Trung