Hai tác phẩm mới được trình diễn lần này là bản giao hưởng bốn chương “Miền Đông thành đồng” của nhạc sĩ Vĩnh Lai và tổ khúc múa "Tổ quốc". Đây là hai tác phẩm quan trọng, thể hiện sức phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật Việt Nam thời điểm hiện tại.

Hai tác phẩm này là trải nghiệm mới mẻ về nghệ thuật hàn lâm Việt Nam trong thời điểm có nhiều bứt phá quan trọng và cũng là một lần nữa được chứng kiến di sản lịch sử mà các thế hệ cha, anh đã tạo nên bằng biết bao hy sinh, mất mát, qua đó thế hệ trẻ ngày nay thêm trân trọng những giá trị cuộc sống hiện tại trong hòa bình và yêu thương.

T.K.