Tại Đại hội, gây chú ý nhất vẫn là những ý kiến xoay quanh điều lệ, những hạn chế và tồn tại của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 với 9 thành viên do ông Trần Văn Tuấn làm Chủ tịch hội.

Quỳnh Nga