Ngày 10/7, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam đã bước sang ngày làm việc thứ 2. Trong buổi sáng làm việc, trước khi tiến hành bầu cử, Đại hội đã tiến hành thảo luận, thống nhất qui chế của điều lệ Hội.

Nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành khóa 9 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Tại Đại hội, có 38 nhà văn được đề cử và ứng cử vào danh sách để bầu ra Ban chấp hành khóa mới. Tuy nhiên, sau khi tiến hành bỏ phiếu, Đại hội chỉ bầu ra được 6 nhà văn vào Ban chấp hành khóa 9 thay vì số lượng 15 nhà văn như kế hoạch ban đầu.

6 thành viên Ban chấp hành khóa 9, gồm: Nhà thơ Hữu Thỉnh; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều; nhà thơ Trần Đăng Khoa; nhà văn Nguyễn Trí Huân; nhà văn Khuất Quang Thụy và nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Trong buổi làm việc chiều, Đại hội đã tiến hành thảo luận qui chế bầu Ban Kiểm tra của Hội Nhà văn khóa 9. Đây là nét mới của Đại hội khi từ trước đến nay, Ban Kiểm tra do Ban chấp hành bầu ra. Đã có 18 đại biểu được đề cử đề bầu ra 9 ủy viên.

Ngày mai, 11/7, Đại hội sẽ tiến hành phiên khai mạc chính thức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (đường Lê Hồng Phong, Hà Nội).

Cảnh Vũ