Một đời cây qua nghìn cơn bão lớn
Một đời người xin gửi vào cây
Ngôi nhà xưa nét cũ không còn
Con cháu người trồng cây cũng nhiều phen phiêu bạt
Mảnh vườn cũ cây vươn cành tươi tốt
Sông chuyên cần bồi đắp phù sa

Thắp nén hương thầm bái vọng người xưa
Mỗi mùa sang cây cho trái ngọt
Có một chùm tiếng chim
Treo lảnh lót ở cành cao chót vót
Thoảng trong khói hương bóng tổ tiên nhẹ lướt
Ngày bình yên theo dấu cũ tìm về...

Nguyễn Đức Mậu