Đây là ấn phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, đồng thời là người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam; phản ánh tình cảm của Bác Hồ với báo chí cả nước trong đó có báo chí Thủ đô; tình cảm của nhân dân và báo chí Thủ đô với Bác Hồ muôn vàn kính yêu; báo chí Thủ đô với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Bìa cuốn sách “Bác Hồ với báo chí Thủ đô - Ánh sáng soi đường”.

Với nội dung phong phú, cuốn sách đã tổng hợp các bài nói chuyện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, với những người làm báo cách mạng; những bài viết của các chuyên gia, các nhà văn, nhà báo về tư tưởng vĩ đại của Người, về những kỷ niệm của Thủ đô, của những người làm báo Thủ đô với Bác kính yêu..

C.L.