7 di tích được xếp hạng đợt này gồm: Di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Non Nước, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đại Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp, nơi có di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

N.H