Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc thi sáng tác thơ chủ đề phòng, chống ma túy năm 2015. Được phát động từ ngày 20/2 đến ngày 2/5, Ban tổ chức đã nhận được trên 800 tác phẩm, qua đó sơ tuyển được 435 tác phẩm đáp ứng tiêu chí để xét giải.

Các tác phẩm đã đề cập đến sự nguy hiểm của ma túy, các hình thức sử dụng ma túy; hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, đối với trật tự an toàn xã hội, và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhận thức của người dân về tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trước tệ nạn ma túy. Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy. Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy và người cai nghiện ma túy…

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải A (8 triệu đồng), 5 giải B (mỗi giải 5 triệu đồng), 8 giải C (mỗi giải 3 triệu đồng), 20 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng). Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tổng kết và trao thưởng vào tháng 6/2015. Đồng thời lựa chọn những tác phẩm tốt in thành sách phát hành tuyên truyền tại cơ sở.

Hà Văn Thể