Trong 300 thanh niên được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ VIII năm 2013 có 15 gương thanh niên là nữ; có 52 thanh niên là người dân tộc thiểu số như Dao, Dẻ, Bahna, Hoa, Jrai, Khmer, Hmông, Êđê, Mường, Giáy, Nùng, Sán Chỉ, Thái, Tày, Xê Đăng, Rẻ Triêng…; có 4 thanh niên có trình độ thạc sỹ, 64 thanh niên có trình độ đại học và cao đẳng; 246 thanh niên trực tiếp phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế tại địa phương…

Đặc biệt, có 38 mô hình do thanh niên làm chủ đạt lợi nhuận trên 500 triệu đồng/năm. Các mô hình của 300 thanh niên được nhận Giải thưởng năm nay đã tạo việc làm thường xuyên cho 3.035 lao động.

Để được nhận giải thưởng, các ứng viên phải trải qua quy trình xét chọn chặt chẽ từ cơ sở đến Trung ương. Vì vậy, Giải thưởng Lương Định Của thực sự là giải thưởng đầy ý nghĩa đối với những thanh niên nông thôn có ý thức vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

K.H.