Đội thi của Báo Công an nhân dân gồm 6 cán bộ chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên là những người đang làm việc tại các ban chuyên môn của báo. Người trực tiếp giới thiệu các món ăn bằng thơ là phóng viên Đinh Hiền (Ban Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu).

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải A cho đội thi Học viện Cảnh sát nhân dân, đội thi Truyền hình CAND và 3 giải B, 6 giải C và 4 giải khuyến khích. Đội thi Báo CAND được trao giải C.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải phụ: Bài thi xuất sắc nhất cho đội thi Trường Cao đẳng Cảnh sát 1, Trang trí sáng tạo cho Truyền hình CAND.


Trần Ngọc