Cùng dự, có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội.

Đại tướng Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã báo cáo với Đại tướng Trần Đại Quang và các đồng chí dự buổi làm việc tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và kết quả công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô với Công an thành phố, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) TP Hà Nội trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), PCCC, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn từ 2009 đến nay.

Đại tướng Trần Đại Quang và các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ Tư lệnh Thủ đô trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) vững mạnh.

Đồng chí Đại tướng đánh giá cao sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng QĐND với lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô với Công an thành phố, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội nói riêng trong công tác bảo vệ ANTT, đấu tranh PCTP và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn thời gian qua; chân thành cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Thủ đô đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, giúp đỡ to lớn đối với lực lượng CAND và QĐND.

Sau khi phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng và hình thái chiến tranh mới, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi LLVTND phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hoá; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tướng Trần Đại Quang trao tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô bức tranh quý “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”.
Đại tướng Trần Đại Quang lưu bút trong sổ vàng truyền thống Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nêu trên, đồng chí Đại tướng khẳng định, trước hết, cần nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận trên các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp chặt chẽ nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phát huy truyền thống đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa QĐND và CAND, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên các lĩnh vực, đồng chí Đại tướng nêu rõ CAND và QĐND cần tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm ANTT; xây dựng và diễn tập các phương án, xử lý các tình huống phức tạp về ANTT, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng chống gây rối, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin...; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ các mục tiêu quan trọng; tăng cường phối hợp trong quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCS Công an, Quân đội, dân quân tự vệ, Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, đồng thời phối hợp làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền kiến thức quốc phòng, an ninh; vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh PCTP, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Đại tướng Trần Đại Quang trồng cây tại khuôn viên Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trong  bối cảnh các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN, “phi chính trị hóa” LLVTND, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng và bảo vệ lực lượng; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT, góp phần quan trọng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Công Gôn