Video do một ngư dân ở tàu cá khác ghi lại cảnh tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc số hiệu 11209 tiến lại gần và đâm tàu ĐNa 90152. Cú đâm mạnh khiến tàu cá của ngư dân Đà Nẵng xoay ngang trước khi bị lập úp hoàn toàn, sau đó chìm hẳn, chỉ còn thấy phần mũi tàu.

Trước đó, Trung Quốc phủ nhận chuyện này và cho rằng tàu cá Việt Nam đã tự lật sau khi cố đâm vào tàu Trung Quốc

PV