Tàu Hải cảnh 46001 của trung Quốc đã chạy vòng quanh và tìm cách áp mạn tàu CSB 4033 để thực hiện hành vi va đâm và phun nước vòi rồng. Khi cách tàu ta khoảng 150 m, tàu Trung Quốc bất ngờ tăng tốc nhằm thẳng mạn phải tàu Việt nam lao tới.

Tàu CSB Việt Nam đã vòng tránh, tăng tốc tránh va chạm, sau đó phát loa cảnh cáo hành vi vi phạm của tàu Trung Quốc.

NHL