Không khí hết sức nghiêm túc trên thao trường.
Khối Cảnh sát và An ninh hợp luyện.
Không khí hết sức khẩn trương.
Những khối diễu binh được kết hợp hết sức đẹp mắt.
Đây là buổi thao luyện cuối cùng để chuẩn bị cho Lễ tổng duyệt.
Những giọt mồ hôi trên thao trường.
Nhưng khuôn mặt hân hoan chuẩn bị đón ngày đại lễ
Tinh thần Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 bất diệt.

Thiện Hoàng - Trần Ngọc