Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Tiểu ban chuyên trách nghiên cứu, thiết kế, cải tiến nâng cao chất lượng trang phục CAND báo cáo kết quả, quy trình tổ chức thực hiện sau khi lấy ý kiến các đơn vị, địa phương về thực trạng trang phục CAND.

Qua quá trình xây dựng mẫu trang phục mới đã nhận được sự đồng tình cao, mang tính dân chủ, công khai, khoa học trên cơ sở tiếp thu ý kiến các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, công an các đơn vị, địa phương, cảnh sát phòng cháy chữa cháy...Từ đó xây dựng bộ dữ liệu về vật tư, nguyên liệu, kiểu dáng, công nghệ sản xuất, chất lượng các mẫu trang phục của hai lực lượng an ninh và cảnh sát; mẫu cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu; mẫu giầy da nam nữ với những đổi mới so với mẫu trang phục cũ, đảm bảo 4 tiêu chí: chính quy, uy lực, hình thức và môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương quá trình nghiên cứu, thiết kế, cải tiến nâng cao chất lượng trang phục CAND của Ban Chỉ đạo và tiểu ban chuyên trách đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Việc đổi mới toàn diện trang phục CAND là 1 bước tiến lớn trong công tác đảm bảo trang phục CAND, tăng tính trang trọng, lịch sử, thể hiện sự uy nghiêm thống nhất chính quy trong toàn lực lượng CAND.

 Bộ trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã cho ý kiến về từng mẫu trang phục, quân trang cải tiến. Đồng thời đi đến thống nhất cao về các mẫu trang phục cải tiến, đảm bảo nâng cao về chất lượng, hình thức, đảm bảo tính chính quy, uy lực, đáp ứng được thực tế công tác chiến đấu, nghiệp vụ của từng đơn vị.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban chỉ đạo sẽ hoàn chỉnh bộ mẫu chuẩn, trình Lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt ban hành trong thời gian tới.


ANTV