Thời gian xét tuyển các trường CAND.

Quy định về chiều cao, cân nặng, độ tuổi, tỷ lệ nữ trong trường CAND.

Điều kiện để xét tuyển vào các trường CAND.


Ưu tiên xét tuyển trong các trường CAND


Chính sách ưu tiên xét tuyển đối với dân tộc thiểu số vào các trường CAND.


Cách tính điểm xét tuyển các trường CAND .


Thời hạn rút hồ sơ xét tuyển các trường CAND

Trần Ngọc