Các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đọc do đã được bổ nhiệm làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh, miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND đối với ông Nguyễn Đức Long.

Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh mới được đắc cử.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND đã tiến hành bầu chọn các chức danh nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả ông Nguyễn Văn Đọc đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Đức Long Phó bí thư Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

L.M.T.