Tại buổi tiếp, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo giữa các đối tác Nhật Bản với các cơ quan hữu quan của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là Học viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản; cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Nhật Bản, đặc biệt trên các lĩnh vực đột phá chiến lược, trong đó có phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đề nghị Học viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo các cấp của Việt Nam.

Ngài Takashi Shiraishi bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam và rất lấy làm ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam; khẳng định với thế mạnh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Học viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực làm hết sức mình thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, góp phần thiết thực đưa mối quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu.

PV (theo TTXVN)