Dự án nhằm giảm mức năng lượng tiêu thụ và giảm lượng phát thải khí nhà kính thông qua việc thúc đẩy sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng trong công nghiệp. Dự án góp phần nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin về nồi hơi hiệu quả năng lượng cho người sử dụng (doanh nghiệp công nghiệp), chuyên gia tư vấn, công ty dịch vụ năng lượng và nhà cung cấp/sản xuất nồi hơi.

Tổng mức vốn của Dự án 12.053.000 USD, trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại 1.831.000 USD, vốn đối ứng bằng tiền mặt của Bộ Công Thương 21.200 USD, vốn đồng tài trợ 10.200.800 USD.

V.H.