Với cam kết kinh phí 219 triệu Euro, Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) sẽ hỗ trợ Việt Nam trong 2 năm tới thực hiện những chương trình dự án và chiến lược tăng trưởng phù hợp với môi trường và xã hội.

Lễ ký kết về thỏa thuận đã được thực hiện sáng 29/5.

Ngoài ra, phía Đức cũng cam kết kinh phí 31 triệu Euro cho việc thực hiện các dự án môi trường của Việt Nam với các quốc gia khác trong khuôn khổ hoạt động khí hậu toàn cầu của Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang Đức (BMUB).

Đức hỗ trợ Việt Nam thực hiện những dự án trong lĩnh vực Năng lượng, Bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên cũng như việc cung cấp có hiệu quả nguồn năng lượng, tăng khả năng cạnh tranh của năng lượng tái tạo, bảo vệ vùng duyên hải thông qua việc trồng lại rừng chống ngập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long và quản lý bền vững lâm nghiệp tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Trong lĩnh vực đào tạo nghề, hai nước cùng thúc đấy các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp Việt Nam tạo nhiều chỗ học nghề cho các học sinh trên toàn quốc.

H.Chi