Theo đó, với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Bảo vệ Công lý”, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I, phương hướng công tác nhiệm kỳ II của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; thông qua Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (áp dụng thống nhất với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư); bầu các cơ quan và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II.

Được biết, từ năm 2009 đến nay, số lượng vụ việc luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cá nhân, tổ chức được 77.129 vụ án hình sự; 65.263 vụ án dân sự; 5.486 vụ án kinh tế; 5.575 vụ án hành chính; 724 vụ án lao động; 5.486 vụ án kinh tế; 5.575 vụ án hành chính; 724 vụ án lao động...

Cùng với hoạt động nghề và thực hiện các nhiệm vụ được giao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đóng góp tích cực vào hoạt động cải cách tư pháp, xây dựng pháp luật, rà soát thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đề xuất các giải pháp pháp lý để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, cũng như tuyên bố phản đối phía Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Hải Châu