Ngày 27/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành đã dự buổi lễ kỷ niệm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.        

Ghi nhận và biểu dương những thành tích quan trọng của nhà trường đã đạt được trong 20 năm qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, yếu tố quyết định bảo đảm thắng lợi là năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia mà nền tảng là trình độ khoa học công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Cả hai nhân tố này đều trực tiếp có quan hệ tới lĩnh vực giáo dục, đào tạo, là sản phẩm của giáo dục đào tạo.

Chủ tịch nước nêu rõ, với truyền thống hiếu học của dân tộc, sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội, sự nghiệp giáo dục, đào tạo nước ta những năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng chất lượng giáo dục, đào tạo còn thấp so với yêu cầu.

Để khắc phục tình trạng này, Đại hội XI của Đảng đã đề ra nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong những năm tới. Là một trường đại học trọng điểm của đất nước, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cần phải đi đầu, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả cao mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương đề ra phù hợp với đặc thù.         

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm phòng truyền thống của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước đề nghị trong những năm tới, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cần tập trung quán triệt sâu sắc mục tiêu Nghị quyết Trung ương đề ra cho việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phải rà soát, bổ sung, xác định rõ mục tiêu phấn đấu 10-15 năm tới không chỉ khẳng định được vai trò hàng đầu trong hệ thống các trường đại học trong nước mà phải ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong khu vực, có những ngành học ngang tầm quốc tế.

Nhà trường cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển hài hòa cả đức, trí, thể, mỹ, dạy chữ, dạy người, dạy nghề cho người học.

Bên cạnh đó, trường cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu góp phần giải quyết những vấn đề lớn do thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, điều có ý nghĩa quyết định là Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phải xây dựng được đội ngũ các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết; mở rộng quan hệ quốc tế, quan hệ nghiên cứu khoa học và liên kết đào tạo với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện quyền tự chủ của trường trên các lĩnh vực.
PV (theo TTXVN)