Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn… đã gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự, chúc mừng các nghệ sĩ và Ban chấp hành mới của Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thay mặt Đảng, Nhà nước hoan nghênh và ghi nhận những thành tựu của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, của giới sân khấu Việt Nam. 

Đồng chí khẳng định: Trong lịch sử phát triển hàng nghìn năm của dân tộc, cùng với các loại hình nghệ thuật khác, sân khấu nước ta đã hun đúc nên một truyền thống tốt đẹp - một nền sân khấu yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với nhân dân, với dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước...

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giới nghệ sĩ sân khấu cả nước. 

Với chức năng tập hợp, đoàn kết những nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, hỗ trợ, khích lệ nhau sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, trong nhiệm kỳ qua, giới nghệ sĩ sân khấu cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. 

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Đã xuất hiện những tài năng trẻ, những tác phẩm mới thuộc các loại hình sân khấu có nhiều tìm tòi, sáng tạo. Đời sống sân khấu đa dạng hơn, đã xuất hiện những tư duy mới làm phong phú hơn sân khấu truyền thống.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, ngành sân khấu Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục. Các vấn đề thời sự quan trọng của đời sống chính trị, xã hội, các nhân vật trung tâm của xã hội chưa được phản ánh rõ nét, đúng mức trong các tác phẩm sân khấu. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng Ban Chấp hành mới của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 

Một bộ phận sân khấu đang chạy theo đang chạy theo các đề tài câu khách rẻ tiền, tính giáo dục thấp. Công tác lý luận phê bình về sân khấu chưa theo kịp thực tiễn. Nhiều vấn đề lý luận sân khấu chưa được đầu tư nghiên cứu để định hướng sáng tác. Một số bộ môn nghệ thuật truyền thống của sân khấu hiện nay khó thu hút được khán giả, nhất là khán giả trẻ. 

Nhân lực của ngành sân khấu, nhất là lực lượng tinh hoa thưa dần. Vắng bóng các tác phẩm lớn gây tác động mạnh trong xã hội. Một số tác phẩm sân khấu kinh điển chưa được phục dựng, có nguy cơ thất truyền. Hoạt động Hội có lúc, có nơi chưa đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao…

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các thành viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024

Để khắc phục các vấn đề trên, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong thời gian tới Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phải là nơi quy tụ được nghệ sĩ cả nước trong sự chan hòa tình đồng nghiệp và niềm vui của sự sáng tạo cống hiến. 

Ban Chấp hành Hội phải là trung tâm đoàn kết, nắm chắc các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về văn học nghệ thuật, bám sát thực tiễn cùng nghệ sĩ cả nước có kế hoạch cụ thể, từng bước xây dựng  và phát triển nền sân khấu Việt Nam vừa thống nhất, vừa đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và thời đại, từng bước tự chủ, tăng cường xã hội hóa, hoàn thiện thị trường văn hóa và bước đầu thí điểm công nghiệp văn hóa ở một số loại hình nghệ thuật thuộc lĩnh vực sân khấu. 

Hội cần có kế hoạch mở rộng giao lưu quốc tế để học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú hơn cho nền sân khấu nước nhà; cần chú ý đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ và phát huy vai trò tư vấn phản biện xã hội của một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quản lý các cấp trong lĩnh vực sân khấu…

Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, dưới mái nhà chung của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, các hội viên sẽ tiếp tục phát huy tài hoa, trí tuệ, tâm hồn của người nghệ sĩ; phấn đấu vì một nền nghệ thuật sân khấu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiều tác phẩm đỉnh cao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 21 thành viên, Chủ tịch Hội là NSND Trịnh Thúy Mùi; 2 Phó Chủ tịch là NSND Vương Duy Biên, NSND Giang Mạnh Hà. Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an được tín nhiệm bầu vào Ban Châp hành.


N.Hoa