Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thế trận an ninh chủ động

Thưa Bộ trưởng, bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước đặt ra mục tiêu như thế nào đối với lực lượng CAND trong năm 2012?

Mục tiêu của lực lượng CAND trong năm 2012 là đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối an ninh - trật tự; đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, an ninh văn hoá - tư tưởng, an ninh thông tin; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những phức tạp nảy sinh về an ninh - trật tự ngay từ cơ sở. Giữ vững an ninh các địa bàn chiến lược, các thành phố lớn. Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; phấn đấu nâng tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm tội cao hơn năm 2011; kịp thời phát hiện, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan trọng, các hội nghị quốc tế diễn ra ở Việt Nam, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Thưa Bộ trưởng, một số tội phạm có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Lực lượng CAND cần thực hiện các giải  pháp nào để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm này?

Tôi hiểu đời sống của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, nhưng tôi cũng rất tự hào là trong điều kiện, hoàn cảnh nào, anh em cũng vượt lên trở ngại về vật chất và tinh thần để tập trung tốt nhất cho công việc. Tôi rất mừng là trong gian nan, vất vả, càng rèn đúc bản lĩnh kiên cường của người Công an vì nhân dân phục vụ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang

Vấn đề này đã được nêu trong Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2012 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Công an năm 2012, trong đó nhấn mạnh: lực lượng CAND cần làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng khu dân cư an toàn, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, gắn phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ. Có biện pháp quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng "vũ khí nóng", tội phạm về ma tuý; tội phạm cướp tài sản, giết người, chống người thi hành công vụ; tội phạm kinh tế, tham nhũng; tội phạm môi trường; tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Thưa Bộ trưởng, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ đang diễn biến phức tạp. Xin Bộ trưởng cho biết ý kiến về vấn đề này?

Thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo Kết luận số 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả tích cực: chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế, xuất khẩu tăng, nhập siêu, lãi suất có xu hướng giảm, dự trữ ngoại hối tăng, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh - trật tự trong lĩnh vực kinh tế nói chung, tài chính, ngân hàng nói riêng, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của từng địa phương và của cả nước. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp có biện pháp khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ; tích cực đấu tranh với các loại tội phạm trốn thuế, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, lừa đảo… nhằm phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lực lượng Công an sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm

Thưa Bộ trưởng, một trong bốn nhiệm vụ công tác trọng tâm, có tính chất đột phá của lực lượng CAND trong năm 2011 là chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tác phong công tác và thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ. Xin Bộ trưởng đánh giá kết quả việc thực hiện công tác này như thế nào?

Chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tác phong công tác và thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ là một trong bốn công tác trọng tâm, đột phá được đề ra trong Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2011. Nhằm thực hiện tốt công tác này, từ tháng 3/2011, Bộ Công an đã phát động cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ". Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả bước đầu trong cuộc vận động này. Đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Điều lệnh CAND, tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu thi đua; ký kết giao ước thi đua. Nhiều địa phương đã tổ chức hòm thư góp ý, lấy ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp cho lực lượng Công an. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh tác phong, việc chấp hành kỷ luật, quy trình công tác và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Qua gần một năm thực hiện, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu, trong quan hệ tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân, góp phần xây dựng môi trường công tác văn hoá, thân thiện, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tận tụy với công việc, dũng cảm trong chiến đấu. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước biểu dương, khen thưởng (năm 2011, có 52.378 lượt tập thể, cá nhân trong CAND được cấp có thẩm quyền khen thưởng, tăng 44,5% so với năm 2010).

Tuy nhiên, thực trạng kỷ cương, kỷ luật, chấp hành mệnh lệnh, tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng tại một số Công an đơn vị, địa phương và một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, thậm chí có cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đang là vấn đề đáng lo ngại, làm giảm sút sức chiến đấu, hiệu quả công tác, uy tín của lực lượng CAND.

Thưa Bộ trưởng, trong năm 2012, lực lượng CAND cần làm gì để tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tác phong công tác và thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ?

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã quyết định phương châm chỉ đạo hành động của lực lượng CAND trong năm 2012 là "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ" và phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy"; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị để từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ liên hệ kiểm điểm, làm rõ những ưu điểm, yếu kém, hạn chế và nguyên nhân để có phương hướng khắc phục. Chấn chỉnh, khắc phục các mặt yếu kém, hạn chế trong chấp hành về kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Trong chỉ đạo thực hiện, phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương để tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, hiệu quả kém của đơn vị mình; nếu để cán bộ, chiến sĩ sai phạm, thì lãnh đạo, chỉ huy phải liên đới chịu trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCA của Bộ Công an, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm, đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua đối với đơn vị, cá nhân, xử lý nặng về trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nhất là cấp trưởng.

Gian nan, thử thách vừa là đặc thù nghề nghiệp, vừa thể hiện bản lĩnh người chiến sĩ Công an

Thưa Bộ trưởng, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần, nhiều cán bộ, chiến sĩ hoạt động đối mặt với nguy hiểm, độc hại,  nhưng vẫn khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày xuân nói chuyện về đời sống, lương thưởng, Bộ trưởng có chia sẻ gì?

Tôi trưởng thành từ đơn vị chiến đấu, trải qua các cương vị công tác từ chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo. Khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ, bên cạnh công việc, tôi cũng dành thời gian thăm hỏi điều kiện sống, làm việc của cán bộ, chiến sĩ. Trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, đời sống của cán bộ, chiến sĩ Công an còn gian nan, vất vả, nhất là ở các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trên nhiều lĩnh vực công tác, cán bộ, chiến sĩ Công an còn phải đối mặt với hiểm nguy, độc hại, chịu nhiều thiệt thòi về đời sống vật chất, tinh thần, cả hy sinh, mất mát.

Tôi hiểu đời sống của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, nhưng tôi cũng rất tự hào là trong điều kiện, hoàn cảnh nào, anh em cũng vượt lên trở ngại về vật chất và tinh thần để tập trung tốt nhất cho công việc. Tôi rất mừng là trong gian nan, vất vả, càng rèn đúc bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Thưa Bộ trưởng, còn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, chúng ta đã và sẽ tiếp tục có những đổi mới nào?

Để từng bước cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ, Bộ đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước và của Bộ Công an về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp; sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thực hiện các quy định về chế độ, chính sách thăng cấp, nâng lương đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND; phong, thăng cấp bậc hàm đối với học viên tốt nghiệp các trường CAND; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người làm việc có yếu tố độc hại; chế độ nghỉ dưỡng trong CAND; bảo hiểm y tế đối với thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND; chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và hậu phương CAND.

Triển khai thực hiện "Điều lệ Quỹ phòng, chống thiên tai, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo trong lực lượng CAND"; ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và đền ơn đáp nghĩa trong CAND, góp phần thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và người có công.

Bộ tiếp tục đề nghị Chính phủ cho cán bộ, chiến sĩ CAND được áp dụng một số chế độ trả lương, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức và sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND; chỉ đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ đãi ngộ về vật chất, tinh thần trong CAND, nhất là chính sách về nhà ở và chế độ đặc thù, làm động lực động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt.

Thưa Bộ trưởng, Tết nào cũng vậy, khi mọi người quây quần, đoàn tụ cùng gia đình thì cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn phải ứng trực chiến đấu, tuần tra bảo vệ an ninh - trật tự, đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bộ trưởng chia sẻ gì về nhiệm vụ thiêng liêng này?  

Dịp Tết, tôi thường thu xếp thời gian đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an ở một số đơn vị, địa phương. Tết của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, của các đơn vị CAND mang nét đặc thù: phải ứng trực, tuần tra bảo vệ an ninh - trật tự, không có điều kiện sum họp, đoàn tụ cùng gia đình. Đó là trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang trước Đảng, trước nhân dân. Trong vất vả, gian nan, càng ngời sáng phong cách và giá trị nhân văn của người Công an cách mạng: tận tụy, hy sinh lợi ích cá nhân mình để người người đón tết, nhà nhà đón tết trong  bình yên, hạnh phúc.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Phạm Miên - Đăng Trường (thực hiện)