Hai bên đã trao đổi về các chương trình, dự án Hoa Kỳ hỗ trợ cho Viện KSNDTC và tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ và Viện KSNDTC. Đồng chí Nguyễn Hải Phong nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Viện KSNDTC Việt Nam đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực tư pháp và mong muốn trong thời gian tới sự hợp tác này càng phát triển và có hiệu quả hơn nữa.

Ông Bruce Swartz đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan và mong muốn trong thời gian tới hai cơ quan trở thành đối tác tốt của nhau. Phía Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Việt Nam một số thông tin an ninh mạng, an ninh điện tử, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chứng cứ điện tử. “Việt Nam và Hoa Kỳ đã có kinh nghiệm tốt trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm internet. Vừa qua chúng tôi đã nhận được 12 trường hợp liên quan đến an ninh mạng từ phía Việt Nam. Mong muốn trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hợp tác tốt hơn nữa ”- ông Bruce Swart cho biết.
Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm.
Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC tiếp ông Bruce Swartz Phó Tổng Chưởng lý và Cố vấn đối ngoại thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Theo đồng chí Nguyễn Hải Phong thì trong vài năm trở lại đây, tội phạm internet ở Việt Nam có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn phạm tội mới, mức độ tinh vi cao hơn. Do vậy, Viện KSND tối cao đề nghị phía Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ của ngành Kiểm sát Việt Nam, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm internet.

Trên thực tế, các cơ quan thực thi pháp luật hai nước đã có sự phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt tội phạm xuyên quốc gia và đã hỗ trợ thực hiện một số yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Việt Nam rất mong có sự hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Việc đàm phán, ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp hình sự giữa hai nước.

Trần Hằng