“Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác bình thường giữa các công ty dầu khí Việt Nam với các đối tác nước ngoài nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”.

Hiện giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng đang có quan hệ về khai thác dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

A.Tuấn