Theo thông tin từ Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Liên Hợp Quốc vừa công bố Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử (E-Government Development Index- EGDI) năm 2020 với chủ đề “Chính phủ số trong thập kỷ hành động vì sự phát triển bền vững”.Trong bảng xếp hạng năm 2020, Việt Nam có vị trí thứ 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, tăng 2 bậc so với năm 2018. Việt Nam đã duy trì được việc tăng hạng liên tục trong giai đoạn 2014 - 2020 từ vị trí 99 lên vị trí 86. 

Ngoài việc đánh giá, xếp hạng các chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Báo cáo của Liên Hiệp Quốc còn phân tích những xu thế phát triển mới. Về giá trị, Chỉ số EGDI của Việt Nam năm 2020 đạt 0.6667 điểm, được xếp vào nhóm các nước phát triển Chính phủ điện tử có EGDI ở mức cao và cao hơn so với Chỉ số EGDI trung bình của thế giới (0.5988), của khu vực Châu Á (0.6373), cũng như của khu vực Đông Nam Á (0.6321). 

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 6 trong 11 nước, vẫn giữ nguyên vị trí như năm 2018; 5 nước có vị trí cao hơn Việt Nam vẫn là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Bruinei và Philippines. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) được tổng hợp từ 3 chỉ số thành phần gồm Chỉ số Hạ tầng viễn thông; Chỉ số Nguồn nhân lực; Chỉ số Dịch vụ trực tuyến. 


Huyền Thanh