Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam, thay cho Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ hàng năm, năm nay, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức phiên họp Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) 2013 với mục đích là tập trung đối thoại về chính sách, kết nối giữa đối thoại chính sách ở cấp ngành với cấp quốc gia.

Tại Diễn đàn này, trên cơ sở quan hệ đối tác mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý, tư vấn để xây dựng cơ chế chính sách phù hợp hơn, cũng như sự hỗ trợ quý báu về nguồn lực của cộng đồng các Nhà tài trợ nhằm giúp Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp (sửa đổi) và sửa đổi một số luật quan trọng; đồng thời Việt Nam đang tiến hành đàm phán 6 hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác và nền kinh tế hàng đầu thế giới, như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) ... và dự kiến kết thúc trong 2014-2015. Đó là những cơ sở quan trọng để Việt Nam thực hiện mạnh mẽ đột phá về xây dựng thể chế, kiến tạo môi trường phát triển quốc gia hiệu quả hơn, cạnh tranh hơn với sự tham gia tích cực, chủ động của các doanh nghiệp và mọi người dân. Trong tiến trình này, Việt Nam mong nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại VDPF sáng 5/12.

Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội và định hướng cho những năm tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong 20 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã cùng các nhà tài trợ quốc tế hợp tác hiệu quả, tiến hành thành công các Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) hàng năm. Từ nước nghèo kém phát triển đầu những năm 1990, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đồng thời Việt Nam đã sớm hoàn thành cơ bản nhiều Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), đạt nhiều thành tựu trong xóa đói giảm nghèo. Đây là niềm tự hào, là niềm vui chung của Việt Nam và các nhà tài trợ về sự hợp tác kiên trì, có hiệu quả và rất thành công trong suốt hơn 20 năm qua. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với sự hỗ trợ to lớn và hiệu quả của các nhà tài trợ trong thời gian qua.

Nêu ra 6 vấn đề chính của tình hình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong 3 năm qua (2011-2013) và mục tiêu, định hướng chủ yếu về phát triển 2014-2015, Thủ tướng nhấn mạnh việc Việt Nam tiếp tục kiên trì đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, có cơ chế khuyến khích, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế.

Về tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là đầu tư công, triển khai thực hiện hiệu quả Luật đầu tư công, kế hoạch đầu tư trung hạn, phân cấp hiệu quả việc phân bổ nguồn lực giữa trung ương và địa phương cho phát triển kinh tế, vùng địa phương. Nâng cao hiệu quả tài chính công, đầu tư công. Tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, vốn đối ứng ODA, vốn tham gia các dự án PPP. Đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ngoài nước tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên.

Về tái cơ cấu ngân hàng, thị trường tài chính, Thủ tướng cho biết sẽ tái cơ cấu toàn diện các tổ chức tín dụng, nhất là các NHTM cổ phần yếu kém. Tiếp tục cổ phần hóa các ngân hàng thương mại quốc doanh. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra bảo đảm an toàn hệ thống. Xử lý có hiệu quả tình trạng sở hữu chéo, đẩy mạnh xử lý nợ xấu ngân hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty VAMC, năm 2014 xử lý 100-150 nghìn  tỷ đồng nợ xấu.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thủ tướng cho biết, sẽ đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo nguyên tắc thị trường, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh chính; thực hiện cổ phần hóa khoảng 500 DNNN, trong đó cổ phần hóa 1 trong 8 tập đoàn kinh tế, 5/10 tổng công ty 91 và hầu hết tổng công ty 90 (trong tổng số 87 tổng công ty) và bán tiếp cổ phần 4/5 ngân hàng thương mại nhà nước đã cổ phần hóa, tạo đà cho việc hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2020. Tiếp tục triển khai tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Diễn đàn chọn 4 chủ đề tập trung thảo luận là: Giảm nghèo và giảm nghèo cho vùng dân tộc thiểu số; thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào việc cung cấp dịch vụ nước sạch và vệ sinh; tăng cường hiệu quả của các hệ thống quản lý môi trường; nâng cao tính cạnh tranh thông qua phát triển kỹ năng và đào tạo nghề.

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, trong 20 năm qua, Việt Nam đã thực hiện thành công giảm nghèo và đạt được nhiều thành tựu đáng kể khác. Bà Victoria Kwakwa bày tỏ tin tưởng rằng VDPF sẽ tăng cường mối quan hệ đốci tác thông qua đối thoại chuyên sâu và qua đó tìm ra các hành động cụ thể để cùng giúp Việt Nam thực hiện thành công với tư cách là một nước thu nhập trung bình.

Sông Thương