Sau khi thông báo các hoạt động chủ động và tích cực của Việt Nam trong những năm qua trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã kêu gọi các nước cần phải hành động khẩn trương trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ của nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế trong quá trình đàm phán, tiến tới xây dựng một thoả thuận đa phương mới về biến đổi khí hậu vào năm 2015.

H.Chi