Phó Thủ tướng cho biết, mục tiêu của đường lối đối ngoại của Việt Nam là hòa bình, hợp tác và phát triển.

Trong tiến trình chủ động hội nhập quốc tế của mình, Việt Nam chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì phồn vinh của mỗi dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hòa hiếu, hữu nghị với tất cả các nước, nhất là các nước láng giềng, khu vực và trên thế giới, kiên trì phấn đấu cùng các nước trong cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự thế giới công bằng và bình đẳng dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.  Việt Nam luôn coi trọng vai trò, tiếng nói của các thể chế, diễn đàn đa phương đối với các vấn đề an ninh, phát triển của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng cho biết, bạn bè quốc tế đã chứng kiến Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, và hiện đang tích cực đóng góp vào các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. Từ năm 2014, Việt Nam đã chính thức tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, những kinh nghiệm thành công trong xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đã được Việt Nam chia sẻ với nhiều bạn bè quốc tế từ Châu Á đến Châu Phi. Những đóng góp của Việt Nam vào các nỗ lực chung nhằm giải quyết các vấn đề an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng giới đã được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh giới thiệu chính sách đối ngoại của Việt Nam tại IPU-132. (ảnh: Website chính phủ)

Ở khu vực, cùng các nước ASEAN, Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình xây dựng Cộng đồng, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và các đối tác đối thoại nhằm xây dựng một cấu trúc khu vực bền vững dựa trên các luật lệ và chuẩn mực chung, trong đó ASEAN tiếp tục đóng vai trò trung tâm. ASEAN đang chứng minh rằng tương lai khu vực có thể được định hình bằng hợp tác, chứ không phải cạnh tranh hay đối đầu.

Về phần mình, Việt Nam kiên trì lập trường nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, phản đối các hành động sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, chủ trương  giải quyết các tranh chấp, nhất là các tranh chấp ở Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các nguyên tắc ứng xử chung ở khu vực.

Là cơ quan lập pháp có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị của các nước, Nghị viện đóng vai trò rất quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu đó. Suốt lịch sử 126 năm qua, IPU đã chứng tỏ sức sống và vai trò quan trọng hàng đầu của mình với tư cách là diễn đàn thường trực đầu tiên về đàm phán chính trị đa phương và trung tâm đối thoại ngoại giao nghị viện toàn cầu.

Trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân Việt Nam với Nghị viện và nhân dân các quốc gia thành viên IPU, và đóng góp ngày càng tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu cao cả mà tất cả các quốc gia thành viên IPU cùng chia sẻ.

H.Chi