Diễn đàn Doanh nhân nữ ASEAN 2015 được tổ chức nhằm mục tiêu tạo cơ hội để các doanh nhân nữ trong khu vực chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; kết nối kinh doanh, thúc đẩy doanh nhân nữ trong khu vực tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu...

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ có ba sự kiện quan trọng: Diễn đàn Doanh nhân nữ ASEAN ngày 6/3 với chủ đề “Doanh nhân nữ ASEAN trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN: Biến cơ hội thành hiện thực”;  Lễ vinh danh Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu và tham quan một số doanh nghiệp tại Hà Nội vào ngày 7/3.

H.T.