Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương chào mừng Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Matthew H.King cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ hiện nay đang từng bước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Lê Quý Vương; Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Matthew H.King tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ như Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp

đã có những bước tiến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác. Hai bên đã hợp tác chặt chẽ, triển khai các kế hoạch cụ thể, thường xuyên trao đổi các thông tin về phòng chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, phòng chống tội phạm ma túy; hợp tác đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ cảnh sát, tổ chức thành công các hội thảo, các lớp tập huấn về điều tra các loại tội phạm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, việc Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm là rất cần thiết. Hai bên cần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực nhất là hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, công tác truy nã tội phạm…; thúc đẩy nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật; thiết lập cơ chế trao đổi thông tin về phòng chống tội phạm; góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước…

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ  Matthew H.King và các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Matthew  H.King đánh giá cao những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam; mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp đặc biệt trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, thực thi pháp luật, lĩnh vực tư pháp, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ cảnh sát; góp phần giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước; vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới…

Việt Hưng