Thứ trưởng Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng cho biết, tuy là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, tín đồ tôn giáo chiếm 1/4 dân số cả nước, song chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân và quyền này đ ã được ghi trong Hiến pháp, hệ thống văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và được thực thi có hiệu quả trong cuộc sống. Trong những năm qua, nhiều tôn giáo đã được nhà nước công nhận.

Đến nay, cả nước có 14 tôn giáo, 38 tổ chức tôn giáo, trên 24 triệu tín đồ, 78.000 chức sắc và hơn 23.000 cơ sở thờ tự. Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam diễn ra sôi nổi và đang có chiều hướng gia tăng. Nhu cầu văn hóa tín ngưỡng tôn giáo chính đáng ấy luôn được nhà nước tạo điều kiện đáp ứng, đông đảo tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tôn giáo cùng với các tín ngưỡng đã hòa vào dòng chảy văn hóa Việt Nam, làm phong phú thêm nét văn hóa đa dạng của người Việt.

Tham gia các phiên thảo luận về đời sống tôn giáo ở Việt Nam, bà Delphine Malard, Bí thư thứ nhất - Trưởng ban Ban Chính trị, Báo chí và Thông tin - Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam bày tỏ sự phấn khởi với những thay đổi về chính sách tôn giáo của Việt Nam trong thời gian qua. Khẳng định, không quốc gia nào hoàn hảo về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thúc đẩy tự do tôn giáo là động lực phát triển. Bà Delphine Malard cho hay, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, sự đa dạng của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo khu vực Tây Bắc Việt Nam; chính sách và những kinh nghiệm nhằm đảm bảo sự đa dạng và hòa hợp tôn giáo; vai trò và đóng góp của các tổ chức tôn giáo đối với xã hội ở một số nước châu Âu; cách tiếp cận của Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên đối với tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh xu hướng toàn cầu tại các quốc gia và đặc trưng địa phương của tôn giáo... đã được các đại biểu thảo luận.

Việt Nam đã thể hiện thiện chí trong việc thúc đẩy đối thoại tích cực với EU nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa EU và Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU theo Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA)

H.Chi