Trả lời các câu hỏi mà phóng viên trong và ngoài nước quan tâm xung quanh việc Trung Quốc xuất bản sách về đường 9 đoạn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói: “Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính vì vậy hành động của Trung Quốc mà phóng viên vừa nêu là bất hợp pháp và vô giá trị, không thể thay đổi thực tế về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Theo nhiều tờ báo nước ngoài, nội dung trong cuốn sách về đường 9 đoạn của Trung Quốc chứa đựng những điều phi lý bởi qua đó, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chủ quyền với các đảo trên Biển Đông và quyền đánh bắt cá, khai thác các nguồn tài nguyên nằm trong đường 9 đoạn này. Rất nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã phản đối đường 9 đoạn này

H.Chi