Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã trình bày rõ mục tiêu xây dựng Luật Hộ tịch là nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, lâu dài cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở nước ta theo hướng từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo một cách thuận lợi cho người dân. Luật có những nội dung mới cơ bản sau: Luật đề cao tầm quan trọng của việc đăng ký khai sinh và cấp giấy khai sinh, đồng thời quy định việc cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh. Số định danh cá nhân là số được cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác; số này cũng chính là số thẻ căn cước công dân được cấp khi đủ 14 tuổi.

Tới đây, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định cấu trúc số định danh cá nhân; trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân… Thủ tục đăng ký hộ tịch được quy định hướng đơn giản, cắt giảm tối đa những giấy tờ không cần thiết. Luật cũng quy định khi đăng ký hộ tịch, người dân được cấp trích lục hộ tịch. Đối với một số việc hộ tịch quan trọng liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân là khai sinh, kết hôn, Luật Hộ tịch quy định sau khi đăng ký người dân vẫn được cấp bản chính giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Luật Hộ tịch sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.

Nguyễn Hương