Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã báo cáo kết quả triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Công an, cũng như một số công tác trọng tâm để tiếp tục thực hiện quyết định trên.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu và Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ làm công tác văn phòng nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 - 18/4/2010) và khẳng định, Đảng ủy Công an TW - lãnh đạo Bộ Công an luôn ghi nhận những đóng góp xứng đáng của cán bộ, chiến sỹ làm công tác văn phòng, góp phần vào những thành tích chung của lực lượng CAND.

Thời gian tới, Văn phòng Bộ Công an cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thu nhận, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin, làm báo cáo... phục vụ có hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Công an TW - lãnh đạo Bộ; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức mới, lựa chọn những lãnh đạo, cán bộ có năng lực nhằm củng cố cơ quan tham mưu của Bộ Công an đủ mạnh, trở thành đầu mối chính trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Công an.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Hoa, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định quyết tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ và cán bộ, chiến sỹ sẽ thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an TW - lãnh đạo Bộ đã giao phó

A.Hiếu