Hoan nghênh ông Yamaguchi thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất, đặc biệt là từ khi hai nước nhất trí đưa khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, với sự đồng thuận của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển toàn diện, tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa... Việt Nam luôn mong muốn và sẽ làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hợp tác với Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa... 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, văn hóa là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời mong muốn ông Yamaguchi, trong vai trò là Chủ tịch Ủy ban tư vấn về văn hóa của Thủ tướng Nhật Bản, sẽ thúc đẩy các cơ quan văn hóa của hai bên giao lưu, hợp tác, hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia về văn hóa và vận động các nguồn tài trợ giúp Việt Nam bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Ông Yamaguchi tin tưởng, hoạt động giao lưu văn hóa gần đây giữa hai nước, bao gồm cả phổ biến giáo dục tiếng Nhật, sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó góp phần vào thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực hợp tác khác như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ… Ông Yamaguchi khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, thông qua các hoạt động hợp tác hai chiều có ý nghĩa tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau

Theo TTX Việt Nam