Theo đó, tại phiên họp, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hệ thống họp thông minh bằng ứng dụng phần mềm kỳ họp trên máy Ipad trang bị cho đại biểu để khai thác tài liệu phục vụ phiên họp. 

Đại biểu sử dung Ipad khai thác tài liệu trong phiên họp

Với hệ thống này, mọi công việc chuẩn bị để phục vụ cho cuộc họp từ khâu đặt lịch họp, gửi giấy mời đến chuẩn bị tài liệu, gửi ý kiến góp ý, đăng ký phát biểu…, tất cả đều được thực hiện trên hệ thống điện tử. Cách làm này cũng giúp các đại biểu thuận tiện nghiên cứu tài liệu, hạn chế tối đa việc in ấn, qua đó tiết kiệm chi phí.

Việc tổ chức họp không giấy tờ sẽ được UBND tỉnh Quảng Ninh duy trì, áp dụng tại các phiên họp thường kỳ.

V.Huy