Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Lâm Đồng được triển khai toàn diện, sâu rộng, ngày càng thiết thực và hiện quả. Chú trọng, bồi dưỡng và nhân rộng những gương điển hình, tiên tiến, tạo được sự lan tỏa mạnh trong nhân dân, trở thành động lực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Có 500 tập thể, cá nhân được tuyên dương trong phong trào thi đua yêu nước tại Lâm Đồng.

Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của Lâm Đồng đạt 52,2 triệu đồng, gấp 2,75 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%. Có 1 huyện và 43 xã cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện hàng nghìn cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến. Lâm Đồng đã lựa chọn được 500 cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất để tuyên dương, khen thưởng trong Đại hội thi đua yêu nước lần này. Đó là các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực gương người tốt việc tốt từ cuộc vận động “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, nông dân sản xuất giỏi, hộ gia đình tiêu biểu…

Kim Ngân