Trong đó, nêu rõ các biện pháp tăng cường phối hợp giải quyết vấn đề công dân của nước này cư trú tại nước kia; việc đi lại của nhân dân cũng như các hoạt động đầu tư, du lịch; chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm soát xuất, nhập cảnh ở khu vực biên giới; tăng cường hớp tác trao đổi thông tin, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới và khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và bảo đảm an toàn cho các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường họp tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững, thực hiện nghiêm túc Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và những thỏa thuận song phương, ba bên liên quan khu vực biên giới.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng; Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sổm-kẹo Sỉ-la-vông đã Ký Tuyên bố chung 3 Bộ trưởng lần thứ II.

Phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, chia rẽ mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyên thông tốt đẹp giữa nhân dân ba nước; phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người.

Chỉ đạo Công an các tỉnh có chung biên giới giữa ba nước duy trì chế độ giao ban định kỳ và đột xuất để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới, không để ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống, hợp tác toàn diện giữa ba nước. Thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương ở khu vực biên giới. Cam kết sẵn sàng tham vấn, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế có liên quan đến mỗi nước, phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ mỗi nước liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự.

Thống nhất luân phiên tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Campuchia - Lào - Việt Nam về hợp tác phòng, chống tội phạm  hai năm một lần. Hội nghị lần thứ ba sẽ tổ chức tại Vương quốc Campuchia năm 2016

Việt Hưng - Đức Thắng