Theo đó, từ ngày 1/6/2010, Công ty Mua bán điện có trách nhiệm thanh toán chi phí truyền tải điện cho Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia - NPT. Đơn vị phải trả chi phí truyền tải điện có trách nhiệm thanh toán chi phí truyền tải điện cho Công ty Mua bán điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN có trách nhiệm chỉ đạo NPT xây dựng tổng doanh thu và giá truyền tải điện hàng năm trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định và phê duyệt, đồng thời chỉ đạo Công ty Mua bán điện và NPT ký kết hợp đồng dịch vụ truyền tải điện.

NPT có nhiệm vụ xây dựng các loại đơn giá, định mức chi phí và các loại hệ số, định mức phạt sự cố không đảm bảo chất lượng dịch vụ truyền tải điện, thống kê sự cố đường dây và máy biến áp truyền tải điện đối với từng cấp điện áp 110kV, 220kV, 500kV quy định tại Thông tư để trình EVN và Cục Điều tiết điện lực trước lúc ban hành

PV