Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Vương Đình Huệ đã báo cáo với cử tri dự thảo nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sắp tới (dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 25/6).

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua thông qua 11 dự án luật và 1 nghị quyết; cho ý kiến vào 14 dự án luật; xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; thảo luận góp ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng… và xem xét, quyết định nhiều các vấn đề quan trọng khác của  đất nước.

Buổi tiếp xúc cử tri tại phường Nguyễn Văn Cừ.

Cử tri thị trấn Tuy Phước đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến dân sinh như công tác quy hoạch thị trấn Tuy Phước chưa quan tâm đến việc thoát lũ; việc thi công công trình nâng cấp và mở rộng quốc lộ 19 có thể làm ảnh hưởng đến tình hình thoát lũ ở các khu dân cư vùng trũng, bên cạnh đó các đơn vị thi công sử dụng đường giao thông nông thôn để vận chuyển vật liệu phục vụ công trình gây hư hỏng nặng các tuyến đường này nhnưng chưa thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng.

Cử tri cũng kiến nghị: Việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công cách mạng còn thiếu sót; phụ cấp cho nhân viên y tế thôn vốn đã thấp (345.000 đồng/tháng) nhưng hiện giảm xuống còn 200.000 đồng/tháng, lại chưa có chế độ bảo hiểm y tế; chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn thấp. Đề nghị Quốc hội nên nghiên cứu bổ sung các chế tài xử lý hình sự đối với đối tượng trộm cắp chó hiện đang hoành hành.

Cử tri phường Nguyễn Văn Cừ đã  kiến nghị: Chính phủ cần quan tâm thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Đề nghị tỉnh và TP tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm sổ đỏ, công khai minh bạch việc mua bán, cấp đất ở để tránh tiêu cực.

Ngoài ra, Quốc hội nên nghiên cứu, xem xét quy trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị thi công, nhà mạng bắt dây cáp mạng internet làm ảnh hưởng mỹ quan, làm cản trở và gây ra TNGT cho người đi đường.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ trình lên Quốc hội và chuyển các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.

Thanh Liêm