Theo ông Đặng Công Huẩn -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, trước 30/4/1975, nhất là giai đoạn 1955 - 1958, Trại giam Chi khu An Phước giống như lò sát sinh, người bị bắt ở đây hầu như không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, xác người vùi chôn trong đám tràm Ban Biện Phú (thuộc ấp Vĩnh Phước II, thị trấn Vĩnh Thuận) hoặc bị địch dùng cây tràm cài dưới đáy các đìa lớn nhỏ.

Nhưng với tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, một dạ sắt son trung thành với Đảng, với nhân dân, cương quyết không đầu hàng, không khai báo, dù phải chịu mọi cực hình tra tấn, thậm chí hy sinh cả tính mạng, nhiều chiến sỹ Cộng sản vẫn hiên ngang trước kẻ thù với tư thế của người chiến thắng, luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, Cách mạng nhất định thắng lợi hoàn toàn, hai miền Nam - Bắc thống nhất và đi lên CNXH…

Trước đó, cụ thể vào tháng 6/2010, tại di tích khu rừng tràm Ban Biện Phú, Đội K92 thuộc BCH Quân sự tỉnh Kiên Giang đã cất bốc được hơn 20 bộ hài cốt tại 5 hố chôn tập thể, trong đó có hố chôn với khoảng 15 bộ hài cốt

Thái Bình