Tập thể cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Chu Đức Tính, Giám đốc Trung tâm ứng dụng trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Thịnh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Đàm Đức Vượng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra còn có 2 cán bộ Phòng hướng dẫn nghiệp vụ bảo tàng được trao tặng Huy chương Lao động; 6 cán bộ kỹ thuật được trao tặng Bằng khen.

Bảo tàng Cayxỏn Phômvihẳn của Lào và Bảo tàng Hồ Chí Minh của Việt Nam đã có 20 năm hợp tác, đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cật. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ bảo tàng qua nhiều thời kỳ đã tận tâm, tận lực, hết sức thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giúp bạn là tự giúp mình. Đảng, Nhà nước ta đã giúp Đảng, Nhà nước Lào xây dựng thành công Bảo tàng Cayxỏn Phômvihẳn, khu di tích Chủ tịch Xuphanuvông, khu di tích cách mạng Viêngxay, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Viêngxay, huyện Noọng bốc, tỉnh Khăm muộn.

Những bảo tàng, khu di tích này đã trở thành nơi thiêng liêng với nhân dân các bộ tộc Lào anh em, đồng thời cũng là nơi khắc ghi những dấu ấn rạng rỡ về tình đồng chí, anh em thắm thiết giữa hai nước Việt Nam - Lào...

K.H.