Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND TP Quảng Ngãi cũng ghi nhận sự đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đày, trong thời kỳ hòa bình tiếp tục nêu cao phẩm chất cao đẹp của người cán bộ, đảng viên, bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn, thử thách, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào xây dựng quê hương; góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

N.Thùy