Dự lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đảng viên trong Đảng bộ và gia đình đồng chí Đỗ Mười.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta tặng đồng chí Đỗ Mười. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa và chúc mừng đồng chí Đỗ Mười.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đồng chí Đỗ Mười là cán bộ lão thành cách mạng, đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác, nhất là được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến cứu nước và các giai đoạn xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên Cộng sản, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc đồng chí Đỗ Mười được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự và tự hào riêng của đồng chí và gia đình, mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng. Tổng Bí thư kính chúc đồng chí Đỗ Mười mạnh khỏe, trường thọ.

Trong niềm xúc động sâu sắc, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười phát biểu nêu rõ: Trải qua 75 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí vinh dự được đóng góp một phần nhỏ trong sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Đến nay, đã gần 100 tuổi, đồng chí vẫn giữ trọn lời thề trước Đảng cách đây 75 năm như Điều lệ của Đảng đã quy định.

Đồng chí Đỗ Mười nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ của Đảng; Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; không làm điều gì để ảnh hưởng tới uy tín và thanh danh của Đảng; ra sức bảo vệ Đảng; giữ gìn đạo đức, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư như Bác Hồ đã dạy

PV (theo VOV)