Huân chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam trao tặng những người nước ngoài và tập thể người nước ngoài có những đóng góp to lớn và tích cực trong việc xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Đồng chí Fredesman Turro Gonzalez là một trong số những cá nhân đó. Đặc biệt hơn, đây là lần thứ hai đồng chí Fredesman Turro Gonzalez được trao phần thưởng cao quý này, lần đầu tiên vào năm 2004 khi đồng chí kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ lần thứ nhất tại Việt Nam.

Với kiến thức sâu sắc về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, với trách nhiệm của một Đảng viên cộng sản, một cán bộ Ngoại giao Cuba, với tình cảm và tâm huyết đặc biệt với Việt Nam và quan hệ Cuba - Việt Nam, đồng chí Fredesman Turro Gonzalez đã trở thành nhịp cầu quan trọng kết nối hai nước. Không những là người đại diện xuất sắc của Đảng và Nhà nước Cuba tại Việt Nam, đồng chí còn là người bạn gần gũi, tin cậy của nhiều cơ quan, Bộ, ngành đoàn thể và cá nhân ở Việt Nam

A.Tuấn