Diễn đàn nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển cộng đồng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí với cộng đồng doanh nghiệp để phát triển kinh tế đất nước.

Cũng tại diễn đàn, Chủ tịch VCCI đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển doanh nghiệp” cho Tổng Biên tập của 10 cơ quan báo chí.

H.T.