Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư, Vụ trưởng Vụ Đào tạo đã báo cáo tình hình và kết quả nhiệm vụ công tác quản lí, giáo dục.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND đã nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục XDLL và các cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lí giáo dục. Đồng chí Tổng cục trưởng nêu rõ: Công tác đào tạo cán bộ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục đặc biệt quan tâm. Tới đây, lãnh đạo Bộ sẽ làm việc với Tổng cục để chỉ đạo xây dựng đề án giáo dục mới của lực lượng CAND trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trung tướng Lê Quý Vương và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để công tác giáo dục, đào tạo của ngành Công an phát triển phù hợp với hệ thống giáo dục quốc gia. Trong đó sẽ tiến hành tổ chức lại các trường Công an như nâng cấp các trường trung cấp lên cao đẳng; đưa các trường văn hoá thành Trường Dân tộc nội trú theo hệ thống giáo dục quốc gia; mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ giáo dục và giáo viên; đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, đào tạo theo hướng bám sát thực tiễn và phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục quốc gia, khu vực và quốc tế; mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo...

Duy Hiển