Đa số cử tri hoan nghênh nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, với khối lượng công việc lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Cử tri cho rằng, thời gian gần đây, nhiều luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua đã đi vào cuộc sống, tuy nhiên cần tăng cường công tác giám sát để kịp thời ngăn chặn những hệ lụy kép phát sinh trong đời sống kinh tế - xã hội đất nước.

Trong điều hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nếu không có kế hoạch thì sẽ phát triển sản xuất tràn lan, dẫn đến được mùa mất giá như một số mặt hàng nông sản vừa qua. Hay việc điều hành giá cả một số mặt hàng thiết yếu, trong đó xăng dầu, đầu vào của nhiều lĩnh vực sản xuất; cần tăng cường giám sát, tránh tình trạng giảm hàng trăm nhưng tăng hàng nghìn đồng, giảm giá nhiều lần nhưng không bằng một lần tăng giá.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN..

Phát biểu với đông đảo cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các ý kiến phát biểu của cử tri đều ngắn gọn, thiết thực, cụ thể mà chuyên sâu, tập trung vào nội dung chương trình Kỳ họp Quốc hội, đề cập nhiều vần đề quan trọng của đất nước...

Đây là sự đổi mới đúng hướng của hoạt động tiếp xúc cử tri thời gian gần đây, phản ánh tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị, đặc biệt là ý kiến đóng góp của cử tri cho hoạt động của Quốc hội, thể hiện tầm trí tuệ của cử tri cao hơn trước; dân chủ ngày càng mở rộng, phát huy, toàn dân tham gia bàn việc nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Bây giờ, Đảng với dân là một, cử tri với Quốc hội cùng bàn việc nước, thế mới là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cử tri cũng cần có trình độ chuyên môn sâu, tùy từng lĩnh vực công tác của mình, đóng góp những ý kiến tâm huyết, xác đáng với Quốc hội.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Xây dựng luật đã khó, tổ chức thực hiện, đưa luật vào cuộc sống càng khó hơn. Luật ban hành rồi, làm sao phổ biến tuyên truyền để dân hiểu và thực hiện, tránh tình trạng làm sai luật mà không biết. Những ý kiến đóng góp xác đáng của cử tri vào một số dự án luật cụ thể đều được ghi nhận và sẽ tổng hợp, trình Quốc hội tại Kỳ họp sắp tới.

Về đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Tổng Bí thư nêu rõ, đây là vấn đề mới, khó, phức tạp, ý kiến còn khác nhau và đã được đưa ra bàn nhiều lần, cho nên phải tiến hành thận trọng, từng bước vững chắc, đặt trong tổng thể việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị. Việc đổi mới tổ chức mô hình chính quyền địa phương phải đáp ứng được yêu cầu có sự giám sát của HĐND đối với UBND cùng cấp; bảo đảm thực hiện nguyên tắc cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương phải chịu sự giám sát của cơ quan do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra. Phải thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Muốn vậy, Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo; đại biểu nhân dân phải có năng lực, bản lĩnh mới giám sát được...

Tổng Bí thư chỉ rõ: Kỳ họp sắp tới của Quốc hội, thời gian ngắn nhưng khối lượng công việc nhiều. Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua 11 luật và 1 nghị quyết; cho ý kiến về 14 dự án luật khác; quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội; đồng thời tiến hành giám sát tối cao, trong đó có giám sát chuyên đề về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Tổng Bí thư mong muốn cử tri luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng với Quốc hội, giúp Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà nhân dân giao phó.

PV (theo TTXVN)